2×20 fot Verkstad

Större yta med mobil verkstadsplats

20fot-verkstad-container-220fot-verkstadscontainer