SOMMARSTÄNGT I SOLLENTUNA. DEPÅN ÄR STÄNGD UNDER VECKA 29-30

Sollentunadepån har semesterstängt mellan vecka 29-30. Men vår depå i Länna är öppen hela sommaren.

På grund av personalbrist håller vi depå Sollentuna är stängd under veckorna 29-30. Men vår depå i Länna håller öppen med full bemanning hela sommaren. För mer information kontakta oss.