Hyr från 14 kr /dag exkl. moms

GP Link 3M

GP Link 1.5 är en klassad trafikbarriär i armerad betong. Barriären finns både att hyra eller köpa. GP Link skyddar personer och egendom som vistas bakom den, samtidigt som den mjukt och följsamt leder påkörande fordon tillbaka i vägens riktning.

GP Link kan användas för permanenta eller temporära ändamål i trafiken, runt byggarbetsplatser eller som skydd för känsliga objekt som har höga krav på säkerheten. Med sin höjd på 87 cm minimeras att föremål slungas in i arbetsområdet vid en kollision eller om en däckexplosion inträffar.

Tillåtelsebeslut för kapacitetsklass T3

En installerad räckeslängd med GPLINK 1.5 3-meters på minst 39 meter / 13 st sammankopplade fullhöjdselement, som ska sträcka sig minst 11 meter förbi den arbetsplats som räcket avser skydda, åt båda hållen.

​​​​​​​Vid en installerad räckeslängd i kapacitetsklass T3 av minst 60 meter är det möjligt att kombinera 3- och 6-meter block.

Underlag

​​​​​​​Förutom testat underlag (asfalt) accepteras även att GPLINK ställs ut på betong. Vid uppställning på annan hårdgjord yta typ traditionell grusväg ska hastighetsbegränsning, oavsett kapacitetsklass, vara säkerställd till 70 km/h. Ytan för uppställning av barriären under vintertid ska vara fri från is och snö för en bibehållen god friktion.

Transport

​​​​​​​GPLINK levereras till arbetsplatsen lämpligast på öppen lastbil eller i täckta skåp. Montering sker med kran som försetts med en lyftsax avsedd för GPLINK. En 3 meters GP Link väger 1 500 kg.

Montering

  • Skarven är grå (låg), resp. röd (hög)
  • Vid montering är första elementets skarv grå (låg) och det element som ska kopplas till har röd (hög) skarv
  • Sammanfogas med låspinne av stål
  • GPLINK monteras direkt på asfalterad körbana utan ingrepp i underlaget. En uppmarkerad centrumlinje ska finnas som anger montagestart, centrum barriär och montageslut
  • Montaget bör utföras av utbildade montörer och kranförare

Önskar du GP Link, kontakta oss för pris.

Höjd: 870 mm
Bredd: 240 mm
Fotbredd: 450 mm
Längd: 3000 mm
Vikt: 1500 kg
Testnorm: EN1317-5
Arbetsbredd: W4 och W6
Skaderiskklass: A vid 39 m, C vid 60 m
Kapacitetsklass: T3/W4 vid längd 39 m. N2/W6 vid längd 60 m

14 kr/dag exkl. moms(17.5 kr/dag inkl. moms)
Hyr
Pris enligt offert
Köp

Vill du hellre bli uppringd? Ring upp mig istället!

Vårt hyresavtal hittar du här Prisavikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.