Pris enligt offert

Gång- och cykelräcke

Cykelolyckor vid vägarbeten kan leda till allvarliga skador. De bakomliggande orsakerna kan vara otydlig utmärkning, ojämnheter, ökad halkrisk och för oskyddade trafikanter dåligt anpassade trafikanordningar. Genom att skapa en vägarbetsutformning med utmärkning och avspärrningar framtagna med förståelse för trafikantens situation så kan vi bättre skydda fotgängare och cyklister.

I december 2019 släppte Trafikverket version 4 av APV, arbete på väg där man tydligt ändrat kraven på avstängningar för gång och cykeltrafik. Detta för att möjliggöra för nya och bättre lösningar då de tidigare kraven var ganska begränsande. De nya kraven ger möjlighet all utveckling. De tidigare kraven specificerade höjder på markeringsskärmar vilket var begränsande, både för utseende men även funktion, bland annat problemet med vindlaster. Det här ger en tydlig acceptans och möjligheter med att förbättra miljön för gång och cykeltrafikanter med SmartProtect™ Gång- och cykelräcke.

Cyklisters framkomlighet och säkerhet påverkas negativt av hinder och av om- och förbiledningar. Därför är det viktigt att inte skapa nya och större risker genom att använda trafikanordningar som inte hör hemma på en gång- och cykelbana.

  • Tunga betongelement anpassade för biltrafik kräver fordon för transporter och lyft. Eliminera alltid dessa behov i ditt riskanalysarbete genom att arbeta med smarta konstruktioner som med god arbetsmiljö enkelt kan hanteras för hand.
  • Cykellysen är inte starka nog att lysa upp hinder vilket gör att de i mörker är svåra att upptäcka i tid. Använd trafikanordningar med utmärkning anpassad för att upptäckas av cyklister.
  • Minimera användning av stora skyltar och andra hinder i anslutning till gång och GC-bana.

GC-räcket installeras för hand utan behov av kranbil eller andra maskiner i vägarbetsområdet. Lätta men säkra system för ändamålet som tar bort behovet av tunga transporter i stadsmiljön och minskar klimatpåverkan. Extremt lätta att montera, räcket ställs ner i foten utan några lösa delar eller behov av verktyg. Inbyggda flexibilitet möjliggör optimerad utformning av avstängningen givet förutsättningarna på den specifika arbetsplatsen. Skapa trygga och mjuka svängar för de passerande trafikanterna. GC-räcket hanterar svängar och nivåskillnader.

Förstärkt upptäckbarhet, SmartProtect GC-räcke är tillverkat i trafikgul färg och utrustad med ett högreflexterande reflexrör placerat i för cyklister ändamålsenlig höjd.

Egenskaper optimerade för att vara förlåtande för gång- och cykeltrafikanter:

  • Höjd 1,4 meter
  • Platt fot med antihalkyta
  • Finmaskigt nät eliminerar risken för att cykelns styre ska fastna i nätet,
    dessutom inte klätterbart
  • Stabil konstruktion som klarar höga vindlaster
  • Utrustad med skyddsrör i underkant för att underlätta för synskadade/teknikkäpp

Kontakta säljavdelningen för mer information

Pris enligt offert
Hyr
Pris enligt offert
Köp

Vill du hellre bli uppringd? Ring upp mig istället!

Vårt hyresavtal hittar du här Prisavikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.