Köp från 5995 kr exkl. moms

Tjältiningskol

Professionell miljömärkt och certifierad tjältiningskol. Industrikol med hög verkningsgrad. Effektivt, enkelt och billigt.

Vårt kol för tjältining är en professionell industrikol med hög verkningsgrad. Träkolet har miljömärkningen Svanen för bra miljöval och är certifierad av DMV GL enligt SBC 184. Tjältiningskolet består av enbart Forest Stewardship Council, FSC certifierat lövträ från Europeiska skogar (bok, ek, al och björk). Lövträ är ett hårt träslag och har högre energivärde än barrskog t. ex. gran. Detta beror på att densiteten i lövträ är i genomsnitt 80 % högre jämfört med barrträ.

Professionell miljömärkt industrikol med hög verkningsgrad

Tjältiningskol används med fördel i stadsområden där serviceledningarna ligger tätt och inte får skadas vid grävning. Man slipper dra fram el, olja eller gasoltuber. Skall man gräva dagen efter rekommenderar vi att man lägger ut en kol bädd vid slutet av dagen för att ha tjälfritt direkt på morgonen dagen efter. Det går åt en 10 liters säck per meter. Enkelt förarbete med att ta bort så mycket snö, som möjligt och applicera sedan täckplåtar för att isolera värmen.

 • Använd träkol som värmekälla till att tina upp frusen mark. Upptining med träkol är den snabbaste och effektivaste metoden att tina upp frusen mark
 • Elmatta, olja, gasol, ångaggregat är en dyrare metod och tar längre tid. Det är även mycket stöldbegärligt
 • Träkol alternativt briketter klarar av att tina ca. 80 – 100 cm på ca 12 h vid normala förhållanden
 • Diesel, gasol, ånga och el klarar av ca. 30 cm på 24 timmar. Alltså är kol mer än dubbelt så effektivt i jämförelse

Så här gör du:

 1. Skotta bort eventuell snö
 2. Lägg ut träkolsäckarna i rad, ca 1 säck/meter. Skär ett längsgående
  snitt på säckarna
 3. Häll på tändvätska och tänd på (låt tändvätskan sjunka in innan
  antändning)
 4. Lägg på täckplåtar med överlappning. Nederkanten av plåtarna
  täcks med sand alt. grus så att de ej blåser bort
 5. Om kolet tänds på vid eftermiddagen kan grävning påbörjas dagen efter på morgon

Lövträ är ett hårt träslag och har högre energivärde än barrskog. Densiteten i lövträ är i genomsnitt 80 % högre jämfört med barrträ.

Lövträ
Bok: 700-900 kg/m3
Ek: 700-900 kg/m3
Björk: 600-700 kg/m3
Al: 400-700 kg/m3

Barrträ
Gran: 400-500 kg/m3
Tall: 350-500 kg/m3
Lärkträd: ca. 500 kg/m3

Detta innebär att lövträd har högre temperatur och längre brinntid och i förlängningen en mer effektiv upptining av frusen mark. Träkol som mäts i liter kommer nästan uteslutande från barrträd och
innehåller mindre energi/kg jämfört med lövträd. Tabellen nedan visar den ungefärliga relationen mellan liter och kg:

15 l = 1,9 kg
18 l = 2,3 kg
30 l = 3,8 kg
60 l = 7,6 kg
80 l = 10 kg

Detta är en certifierad kvalitetsprodukt och kan inte jämföras mot att köpa grillkol på pall.

En pall innehåller 36 st påsar tjältiningskol om 10 kg st. Vi kan leverera helpall till din byggplats eller hämta själva i vår depå.

Vikt per påse 10 kg
Antal påsar per pall 36 st

5995 kr exkl. moms(7493.75 kr inkl. moms)
Köp

Vill du hellre bli uppringd? Ring upp mig istället!

Vårt hyresavtal hittar du här Prisavikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.