Ombyggnationer för bygg och industri

Vi erbjuder ett brett sortiment av container och anpassade ombyggnationer. Vi projekterar och bygger kundunika skräddarsydda lösningar.

Vi bygger om container till kundunika skräddarsydda lösningar.

Containertjänst erbjuder inte bara ett stort och brett sortiment av containrar som du kan hyra eller köpa. Vi tar även fram skräddarsydda containerlösningar som vi anpassar och bygger om efter just ditt behov.

Med våra skräddarsydda lösningar kan du förändra konstruktionen, anpassa och lägga till funktionella egenskaper som underlättar för förvaring, tillverkning, produktion, försäljning, bekvämlighet, åtkomst och säkerhet. Några exempel på ombyggnation av containrar inkluderar installation och montering av isolering, tak och väggar, dörrar och fönster, el och belysning, värme-, ventilation- och kylsystem, maskiner, larm och lås, passersystem och säkerhetsburar, inredning, målning, lackering och branding.

Vi har även ett bredd standardsortiment av tillbehör som olika typer av hyllor, däckställ, arbetsbänkar, elcentraler, lampor, värmefläktar, avfuktare, pulversprinklers, låsbommar och hänglås.

Kontakta oss. Vi hjälper dig med ditt projekt.

Varför en container

En container är så mycket mer än en låda av stål. Den har en helt modulär konstruktion som ger stora möjligheter, hög flexibilitet till en effektiv produktion. Containrarnas design och standardiserade specifikationer möjliggör även mobilitet och en kostnadseffektiv transport och etablering.

Varje kund ges frihet att fullt anpassa ombyggnationen efter syfte, miljö, placering samt specifika behov och önskemål.

Full frihet och flexibilitet

Hur går det till?

När du kontaktar oss får du prata med en av våra projektledare. Där samtalar ni kring ert behov och lösning. Om det redan finns framtagna ritningar och skisser finns går vi även igenom dessa i vårt första möte. Tillsammans med vår projektledare följs sedan vår 6-stegsprocess:

  1. Problembeskrivning och en behovsanalys görs tillsammans
  2. Produktlösning och skiss presenteras. Revideras efter återkoppling
  3. Offert, lösning, skiss och tidsplan accepteras
  4. Produktion av ombyggnation startar
  5. Slutkontroll av färdig ombyggnation
  6. Leverans av skräddarsydd container

Kontakta oss så hjälper vi till.

Nöjda kunder är det bästa vi vet

Artiklar & Kundcase

Skräddarsydda lösningar

Containrar och paket