Containertjänst - Hyr vägprodukter
Pris enligt offert

Leveranscontainer

Med vår smarta uppkopplade leveranscontainer kan du få leverans av gods oberoende av byggets öppettider och personalens tillgänglighet.

Med vår smarta uppkopplade leveranscontainer eller mottagningscontainer som den också kallas, kan du få leverans av gods oberoende av byggets öppettider och personalens tillgänglighet. När godset har levererats i containern skickas det automatiskt ut ett SMS-meddelande till rätt mottagare, exempelvis arbetsledaren, om att godset nu är på plats. Leveranscontainern går enkelt att integrera i skalskyddet/byggstaketet kring byggarbetsplatsen, vilket gör att transportörer kan leverera gods när som helst under dygnet utan att personalen på projektet behöver blir störd. Leveranscontainern lämpar sig utmärkt på byggarbetsplatser och större entreprenadplatser.

Standard storleken på containern är 20 fot, men går givetvis att anpassa till både mindre, 8 fot och 10 fot samt större containrar, 40 fot. Containern har två gångdörrar i stål på vardera långsida och är isolerad samt utrustad med elcentral, belysning, värme och hyllor.

VARFÖR EN LEVERANSCONTAINER?

  • Slipp tidskrävande och dyr godsmottagning. Full leveranskontroll med SMS-avisering
  • Minska materialsvinn. Sluta leta efter mottaget gods
  • Lägre olycksrisk. Transportören eller mottagaren behöver inte beträda någon av lossningsplatserna under leveranstillfället

Slipp tidskrävande och dyr godsmottagning
Varje godsmottagning av ett paket där någon fysiskt måste möta transportören tar ca 20 minuter. Ett projekt tar emot mellan 40 – 100 mindre leveranser per månad. En arbetsledare kostar 700 kr per timme, vilket resulterar i en kostnad på mellan 100.000 – 280.000 kr per år.

Minskat materialsvinn
Projekt som använder denna typ av container är uppskattade att spendera mellan 7-10 färre timmar per månad på att leta efter försvunnet gods vilket sparade dem 60.000 – 85.000 kr per år.

Lägre olycksrisk
På lossningsplatserna sker många olyckor, runt hälften av alla allvarligare skador och dödsolyckor. Då varken transportören eller mottagaren behöver beträda någon av lossningsplatserna under leveranstillfället minskar mängden av fordon och yrkesarbetare. En undersökning visade en minskning med 67 % av antalet leveransfordon inne på byggområdet efter att leveranscontainer infördes.

 

 

Yttermått:L: mm, B: mm, H: mm
Innermått:L: mm, B: mm, H: mm
Golvyta: kvm
Volym: kbm
Vikt:ca kg
Alla mått är ungefärliga. Notera att innermåttet minskar något vid isolering.

Pris enligt offert
Hyr
Pris enligt offert
Köp
Transporten tillkommer.

Vårt hyresavtal hittar du här Prisavikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.