Miljöcontainer

Vid förvaring av miljöfarliga vätskor måste speciella miljöcontainers användas. Vi har flera olika varianter som vi vet fungerar.