Kvävgascontainer

Kvävgascontainer med egen kvävgasproduktion för tillverkande industrier, i laboratorium, vid livsmedels- och läkemedelstillverkning och lagring.

Kvävgas är en viktig produktionsresurs vid många typer av tillverkning. Genom att montera produktionsutrustning i en container erbjuder vår kund, Granzow, sina kunder möjligheten att tillverka sin egen kvävgas till en lägre kostnad än om gasen skulle köpas in. Samtidigt minskar miljöpåverkan då transporter undviks. Kvävgas används i många tillverkande industrier, i laboratorium, vid livsmedels- och läkemedelstillverkning och lagring.

Granzow, ett ledande bolag inom tryckluft och gasgeneratorer har tagit ett innovativt steg genom att utveckla sina mobila kvävgascontainrar i samarbete med Containertjänst.

Skräddarsydda containrar

Granzow erbjuder mobila kvävgascontainrar, som antingen hyrs ut eller köps av kunder. Dessa containrar är ritade, projekterade, byggda och svetsade enligt högsta standard. De utrustas sedan med alla nödvändiga komponenter och kan enkelt skickas till en produktionsanläggning och sedan  flyttas vid behov.

Specialanpassade ombyggnationer

Vi strävar efter att möta kundernas specifika behov genom att erbjuda specialanpassade lösningar och bygga om olika typer av container. Denna kvävgascontainer levererades till Granzows slutkund, ett tillverkade industriföretag inom golvindustrin.

Denna containern försågs med brandklassad isolering, gångdörr, genomföringar, ventiler, ventilation, el, värme och belysning samt ett styrskåp.

Läs mer om kvävgascontainer här.

Pris enligt offert
Offertförfrågan

Vill du hellre bli uppringd? Ring upp mig istället!