Containertjänst - Hyr vägprodukter

Vattenreningscontainer

Vattenreningscontainrar för stora industriella och kommunala reningsverk som bygger på aktivt slam, där bakterier äter kväve och fosfor.

Effektiv biologisk vattenrening är avgörande för storskaliga industriella och kommunala reningsverk som strävar efter att minska kväve- och fosforhalt i sina vattenkällor. Atek, ett ledande företag inom vattenrening, har tagit ett innovativt steg mot detta mål genom att utveckla sina mobila vattenreningscontainrar i samarbete med Containertjänst.

Flexibla mobila vattenreningscontainrar

Atek erbjuder mobila vattenreningscontainrar, som antingen hyrs ut eller köps av kunder. Dessa containrar är ritade, projekterade, byggda och svetsade enligt högsta standard. De utrustas med alla nödvändiga komponenter och kan enkelt placeras vid ett reningsverk eller flyttas vid behov.

Specialanpassade ombyggnationer

Vi strävar efter att möta kundernas specifika behov genom att erbjuda specialanpassade lösningar och bygga om olika typer av container. Denna vattenreningscontainer levererades till Ateks slutkund, Karlsborgs pappersmassaindustri.

Denna containern försågs med isolering, gångdörrar, genomföringar, luckor, ventiler, ventilation, el, värme och belysning samt utrustad med två blåsmaskiner.

Läs mer om dessa vattenreningscontainrar här.

Pris enligt offert
Offertförfrågan

Vill du hellre bli uppringd? Ring upp mig istället!