Rörsvetscontainer

En liten smidig container för svetsning av plaströr vid entreprenadarbeten.

Kunden behövde en liten smidig container för svetsning av plaströr vid entreprenadarbeten. En 10 fot container fick isolering, el, belysning och värme. En balkvagn för travers  monterad i taket på containern och specialtillverkade luckor placerades på sidorna för att kunna slussa igenom rören för bearbetning.

Vi vet att det mesta ryms i en container, så fråga oss gärna om tips och priser.