10 fot Stålgolv och lucka

10 fot container med stålgolv och lucka baktill.

10fot-isoler-lucka-1163 10fot-isoler-lucka-2-1163