Inbrott i byggcontainrar. Försäkringsbolagen kräver rätt låsning

Om grundkraven inte är uppfyllda kan det leda till nedsättning av ersättningen eller i värsta fall att man inte får ut något alls på försäkringen.

– För några få tusenlappar extra kan ett byggföretag få en container med godkänd låsning och slippa kostnader på hundratusentals kronor om de får inbrott. Godkänd låsning är ingen garanti mot inbrott, men det handlar om att göra det så svårt som möjligt för brottslingarna. Det säger Beatriz Lopez-Larsson som är senior skadereglerare på försäkringsbolaget If.

Försäkringsbolag har liknande krav i sina försäkringar mot inbrott i containrar. If har som grundkrav att containern ska vara utrustad med godkänd låsenhet av klass 4 eller högre enligt stöldskyddsföreningens klassning.

– För låsbom innebär det att den ska vara integrerad i dörren, med all mekanik på insidan, eller vara fäst på insidan av containern. En plattjärnsbom som är skruvad eller svetsad på utsidan av containern är inte godkänd. Detta eftersom det är relativt enkelt att bryta upp infästningen eller helt enkelt kapa plattjärnet, säger Beatriz Lopez-Larsson. Hon konstaterar att många byggföretag ofta väljer att hyra eller köpa containrar av enklaste slag för att spara pengar.

– När de lämnar anbud är det här en kostnad de ofta drar ner på. Men det är feltänkt. För några få tusenlappar extra kan ett byggföretag få en container med godkänd låsning för att slippa kostnader på hundratusentals kronor om de får inbrott. Godkänd låsning är ingen garanti mot inbrott, men det handlar om att göra det så svårt som möjligt för brottslingarna.

Länsförsäkringar har i sin företagsförsäkring grundkrav på att vägg, tak och golv ska bestå av minst 1,5 millimeter stålplåt på stålram. Det får inte finnas andra öppningar än dörrarna. Det är även krav på att dörrarna ska ha bakkantssäkring. Containern ska även ha en låsbom certifierad enligt SSF1051 och den ska ha ett containerlås eller ett hänglås i lägst klass 4.

– Om vi ser att ett företag är hårt skadedrabbade kan vi ställa ytterligare krav. Till exempel att sätta in ett säkerhetsskåp certifierat enligt SSF3492 och i det förvara batterimaskiner och annat som är extra stöldbegärligt, säger Henrik Krygegård som är säkerhetsinspektör på Länsförsäkringar.

Om grundkraven inte är uppfyllda kan det leda till nedsättning av ersättningen eller i värsta fall att man inte får ut något alls på försäkringen.

Förebygga inbrott

Utöver att se till att en container har godkänd låsning finns det flera saker att göra för att förebygga inbrott. I sin kontakt med byggföretag brukar Henrik Krygegård även rekommendera larmlösningar, kameraövervakning och annat som komplement till själva containern.

– Med magnetkontakter på dörrarna kan ett trådlöst larm aktiveras om dörrarna öppnas. Det finns även larm som reagerar på rörelser och temperaturskillnader. Med bra lås på dörrarna väljer många tjuvar att skära eller såga upp väggarna i stället. Då kan en vibrationsdetektor vara ett bra komplement till larmet.

Även If försöker hjälpa sina kunder att förebygga inbrott. Om ett företag råkar ut för många stölder tar Beatriz Lopez-Larsson kontakt för att rekommendera olika lösningar.

Det första tipset hon brukar ge sina kunder i byggbranschen är att inte ha mer material och utrustning på byggplatsen än nödvändigt.

– Vi rekommenderar att endast förvara material för cirka en veckas produktion på byggplatsen. Övrigt material kan mellanlagras antingen på ett eget centrallager eller hos leverantörerna. Det hindrar inte tjuvarna men de får inte med sig lika mycket vid ett inbrott.

Säkerhetscontainer

Ett annat tips är att hyra eller köpa säkerhetscontainrar. Utöver de grundläggande kraven på godkända låsbommar och lås har dessa även bland annat bakkantsäkringar i dörrarna och gångjärnsskydd som förhindrar kapning av gångjärnen.

– Det innebär tre eller fyra gångjärn i specialstål per dörr vilket gör det svårare att kapa och det tar längre tid. Dessutom har säkerhetscontainrarna invändiga grindar eller grindburar som låses med cylinderlås. Om man till exempel har mycket dyra mätinstrument kan det vara värt att ta den extra kostnaden för en säkerhetscontainer, understryker Beatriz Lopez-Larsson.

En container med godkänt låssystem kan även kompletteras med andra lösningar i förbyggande syfte. Ett containerlarm kan varna med ljus- och ljudsignaler om någon närmar sig containern och kan även skicka larmaviseringar och bilder via SMS. Larmet kan också kopplas till detektorer som varnar för vibrationer eller förändringar i temperatur och tryck.

En perimeterkamera är en form av videoövervakning där en kamera sätts på en hög mast på byggområdet. Kameran kan upptäcka inkräktare och då tända strålkastare eller larma säkerhetsvakter som genom högtalare kan tala om för inkräktaren att denne är upptäckt.

Dimkanon och smart DNA

– Det är rätt dyra anläggningar som mindre företag kanske inte har råd med. Men om det är ett större projekt kan flera entreprenörer gå samman för att skaffa en perimeterkamera.

Med en dimkanon fylls containern med dimma på några sekunder vid inbrott. Det gör det svårt för tjuvarna att orientera sig och se vad som finns i containern.

Smart DNA är ett system där verktyg, maskiner och annat märks med en osynlig vätska. Märkningen kan enbart ses om den belyses med ultraviolett ljus. Tanken är att märkta objekt ska vara mindre stöldbegärliga eftersom de kan spåras.

– Smart DNA hindrar inte stöld. Det kan dock göra att ägaren får tillbaka ett objekt om det beslagtas av polisen och märkningen upptäcks. Men det innebär en lång process och att mycket ska falla på plats för att det ska ge resultat. Därför rekommenderar jag det mer som ett komplement till andra säkerhetslösningar, säger Beatriz Lopez-Larsson.

Lönsamt över tid

Michael Skärbo är marknadschef på Containertjänst som säljer och hyr ut containrar. Han håller med om att det finns mycket att spara genom att förebygga inbrott i containrar.

– Egentligen handlar det om att inte vara dumsnål. Initialt kostar det pengar, men över tid lönar det sig att förebygga inbrott. Det blir tydligt om man räknar på vad ett inbrott kan innebära i form av driftstopp, förseningar och i förlängningen risken att behöva betala vite, påpekar Michael Skärbo.

Han berättar att när Containertjänst hyr ut containrar ska säkerheten redan finns på plats, så att kunden inte behöver tänka på det.

– Alla våra containrar lever upp till försäkringsbolagens krav och har en låsbom i klass 5, som är den högsta skyddsklassen. Försäkringsbolagen kräver även ett hänglås i lägst klass 4. Vi hyr inte ut lås eftersom nycklar har en tendens att försvinna. Däremot kan våra hyreskunder köpa lås av oss.

Byt lås och koder

Beatriz Lopez-Larsson tillägger att mycket även kan göras med rutiner. Om ett företag har stor personalomsättning eller mycket inhyrd personal kan det vara bra att vara restriktiv till hur många som har tillgång till containrarnas nycklar.

– En bra rutin är att byta lås och låskoder lika ofta som man byter personal. Det kan även vara bra att ha låsbara nyckelskåp på kontoret. Men eftersom tjuvar kan bryta upp nyckelskåp är det ännu bättre att någon ansvarig tar med nycklarna hem.

Artikel från Svensk byggtidning