7 tips på hur du kan bromsa däckens föråldringsprocess med rätt förvaring

Enligt däckexperter är rätt förvaringstemperatur, hur de hanteras och förvaras den viktigaste förutsättningen. Vi har listat 7 tips.

För att däcken ska må bra behöver de förvaras på rätt sätt. Enligt däckexperter är rätt förvaringstemperatur, hur de hanteras och förvaras den viktigaste förutsättningen. Livslängden på däck ökar också om de inte utsätts för fukt, kemikalier och solljus. Med en däckcontainer får du en enkel, mobil och säker lösningen för däckförvaring.

Temperatur

Temperaturen på stället där däcken förvaras bör inte överstiga +25. Utrymmet ska helst vara mörkt och temperaturen ska ligga kring +15. Om temperaturen är över +25 eller under 0 celsius kan gummits egenskaper förändras och det kan förkorta däckens livslängd. Förvaring i svalt utrymme påverkar inte gummiprodukter negativt.

Fuktighet

Däck bör inte förvaras i allt för fuktigt ställe. Fuktigheten får inte vara så hög att däcken ser fuktiga ut. Däcken bör heller inte ligga ute i regnet.

Ljus

Däcken måste skyddas mot ljus, speciellt mot direkt solljus och mot starkt lampljus med hög ultravioletthalt.

Syre och ozon

Ozon påverkar däcken skadligt. I förvaringsutrymmet får inte förvaras apparater som genererar ozon, till exempel fluor- eller kvicksilverånglampor, elapparater med högspänning, elmotorer eller andra typer av elapparater som kan alstra gnistor eller strömurladdningar.

Formförändringar

Om möjligt bör däcken förvaras så att de inte ligger under tryck, spänning eller vrids. Kraftiga formförändringar under förvaring kan leda till att de bryts när man ökar lufttrycket i däcket.

Lösningsämnen, oljor, fetter och värme

Däcken måste speciellt skyddas mot kontakt med lösningsämnen, oljor och fetter. Redan en kortvarig kontakt med dessa ämnen kan vara skadligt. Däcken måste även skyddas mot starka ljuskällor och mot gnistor vid svetsning.

Hantera däck rätt

I ett lager får inte däcket tappas högre än från cirka 1,5 meters höjd. Annars kan däckets bältområde skadas. Typisk konsekvens kan bli ett deformerat bälte. Vi rekommenderar inte att ett däck med skadad bälte monteras på en fälg.

Källa: Nokian Tyres

Läs mer om våra olika däckcontainer för att hyra eller köpa.