Containertjänst - Hyr vägprodukter

Maskiner stals för över 500 000 kr. Tröttnade och hyrde säkerhetscontainrar

Maskiner stals för över 500 000 kronor -då tröttnade STHLM ByggAlliance och hyrde säkerhetscontainrar till sina byggarbetsplatser.

Ivan väcks klockan 02.34 av en larmavisering via SMS på sin mobiltelefon. Containerlarmet har gått. Igen. Det var andra natten i rad som larmet gick. SMS:et pekar på en länk till containerns kamera och i den ser Ivan bild på tjuven som står och kapar låsbommen. Inte nu igen. Det blev bråttom. Ivan hoppar snabbt i kläderna, sätter sig i bilen och kör mot byggarbetsplatsen. Samtal från larmcentralen bekräftar att inbrottsförsök pågår och polisen är på väg till platsen.

Tjugo minuter senare på byggarbetsplatsen. Polisen var redan där och tjuven har sprungit från platsen. Han hade lyckats ta sig in i containern, men stoppades tack vare att säkerhetscontainern hade både säkerhetsbur och containerlarm. Det var andra natten i rad samma tjuv försökte ta sig in. Ivan Andrijevski är operativ chef på STHLM ByggAlliance som har över hundra anställda, gör allt från små till stora jobb, ofta som underentreprenör till stora byggbolag, och med fokus på Stockholm och Göteborg.

– Vi hade tidigare råkat ut för en rad stölder, med tre under bara en månad och vid den sista försvann maskiner och verktyg för en halv miljon, berättar Ivan.

– Det blev droppen. Konsekvenserna var förödande. Inte bara i materiella förluster. Allt pappersarbete efter en stöld tar enormt med tid och projektet man håller på med tappar tempo och får konsekvenser även för andra på bygget. Vi blev tvungna att agera snabbt och se oss om efter lösningar, fortsätter Ivan.

STHLM ByggAlliance hade under fyra år hyrt vanliga containrar från Containertjänst. När nu företaget hade utvecklat säkerhetscontainern blev valet givet för Ivan och kollegor och de ringde
säljaren på Containertjänst. Säkerhetscontainrarna som hyrs är tio eller tjugo fots containrar, inredda med säkerhetsburar som är mycket tidsödande för en tjuv att ta sig in i; de har rör i rören så den som sågar möts av ett inre rör som snurrar. Om tjuven överhuvudtaget kommer så långt. Containern är försedd med larm och radardetektor som känner av närvaro. Det tas en bild och denna skickas samtidigt till kund och larmcentral med SMS samt åtgärdsinstruktionen aktiveras (larmtjänst/polis/väktare). Larmet täcker 180 grader så tjuven kan inte smita in från sidan. Larmcentralen kan efter bedömning av situationen kalla på polis.

– Det gäller att göra det så svårt som möjligt för tjuven så inbrottsförsöket måste avbrytas, menar Ivan. Vi fick larm en tredje gång att elen var bruten, men det berodde i detta fall bara på att en säkring gått. Det är bra att larmet varnar även på elavbrott. Själva larmet och kameran klarar sig på batteri-backup. Vi diskuterar ofta olika lösningar med Containertjänst, som är bra på att ta hand om feedback från kunderna.

Efter stöldvågen bestämde sig Ivan och kollegor att framöver använda säkerhetscontainrar på alla byggen med fem eller fler hantverkare. Kostnaden för hyran tar företaget med från början när man räknar på nya jobb.

– Att inte använda säkerhetscontainrar är inte värt riskerna. Den extra kostnaden tar vi igen på sikt eftersom vi förebygger stillestånd och problem. Det är otroligt dumt att vara snål, då blir det bara ofattbart mycket dyrare, avslutar Ivan.