Containertjänst - Hyr vägprodukter

Produktblad

Vad är körplåt och hur fungerar det?

19 december, 2022 | Artiklar, Certifikat, Produktblad
Vid bygg-, väg- och schaktarbeten påverkas vägarna av hård belastning från biltrafik och tunga maskiner. Ett sätt att lösa detta är att använda körplåtar.